Säädösmuutosten hakemisto: 2016

1048/2016
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta
1046/2016
Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
1045/2016
Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta
1041/2016
Verohallinnon päätös vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1040/2016
Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta
1039/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista
1037/2016
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1036/2016
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1035/2016
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1034/2016
Verohallinnon päätös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista
1033/2016
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2017 maksettavasta rintama-avustuksesta
1032/2016
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017
1031/2016
Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa
1028/2016
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017
1027/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Raha- automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
1026/2016
Vuoden 2016 III lisätalousarvio
1025/2016
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1024/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2017
1023/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2017
1022/2016
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.