Säädösmuutosten hakemisto: 2016

1018/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista
1017/2016
Valtioneuvoston asetus vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
1016/2016
Valtioneuvoston asetus ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta
1015/2016
Valtioneuvoston asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta
1010/2016
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun ja liitteen lisäykseen sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta.
1009/2016
Verohallinnon päätös korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitetun koronmaksajan yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1008/2016
Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta
1007/2016
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2017
1006/2016
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2016 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
986/2016
Laki rikesakkorikkomuksista
983/2016
Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta
982/2016
Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016
980/2016
Laki pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
978/2016
Laki poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
971/2016
Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa
969/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain 76 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 77 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta
967/2016
Verohallinnon päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä
966/2016
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa
965/2016
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista Eurocode-standardeja koskevista kansallisista valinnoista talonrakentamisessa
964/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elinaikakertoimesta vuodelle 2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.