Säädösmuutosten hakemisto: 2015

864/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31
856/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016
854/2015
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta
853/2015
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta
852/2015
Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
830/2015
Vuoden 2015 II lisätalousarvio
829/2015
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
828/2015
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Raha- automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
827/2015
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
826/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Sansibarin maankäyttö- ja ympäristöhallinnan kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
825/2015
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
823/2015
Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
822/2015
Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
821/2015
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
820/2015
Valtiovarainministeriön asetus talletuspankin velvollisuudesta antaa tietoja talletussuojasta
819/2015
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
817/2015
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
798/2015
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
796/2015
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista
794/2015
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.