Säädösmuutosten hakemisto: 2015

719/2015
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
715/2015
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
714/2015
Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta
713/2015
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta
712/2015
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta
707/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
704/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
701/2015
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
699/2015
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
697/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
696/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
695/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
690/2015
Valtioneuvoston asetus maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnasta
688/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista
687/2015
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista
685/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
684/2015
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista
682/2015
Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
681/2015
Laki pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
669/2015
Laki rikosuhrimaksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.