Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1696/2015
Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta
1695/2015
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1694/2015
Valtioneuvoston asetus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1635/2015
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä
1621/2015
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta
1618/2015
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta
1603/2015
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta
1594/2015
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1592/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1591/2015
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1590/2015
Laki oikeustulkkirekisteristä
1589/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta siirtomenettelystä ja tilastohistoriasta
1588/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1587/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
1585/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1584/2015
Valtion talousarvio vuodelle 2016
1582/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus mielenterveyslain mukaista tahdosta riippumatonta hoitoa koskevien lomakkeiden kaavoista ja potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen valvonnasta
1581/2015
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1580/2015
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1579/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.