Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1543/2015
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1542/2015
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2016 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1541/2015
Verohallinnon päätös vuonna 2016 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1540/2015
Valtioneuvoston asetus vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
1539/2015
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1536/2015
Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1535/2015
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1534/2015
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1533/2015
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1531/2015
Valtioneuvoston asetus avustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan vuosina 2016—2020
1530/2015
Valtioneuvoston asetus avustuksesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016—2020
1529/2015
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo—osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1528/2015
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyviin eräisiin säännöstöihin sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyviin eräisiin säännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta.
1527/2015
Valtioneuvoston asetus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1525/2015
Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta
1524/2015
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016
1523/2015
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksen eräiden tehtävien siirtämisestä sisäministeriön hallinnonalan muihin virastoihin
1522/2015
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1520/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta
1519/2015
Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.