Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1512/2015
Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista
1504/2015
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016
1496/2015
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
1495/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha- automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta
1494/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista
1493/2015
Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1492/2015
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
1490/2015
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta
1489/2015
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista
1488/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2015—2016
1486/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta
1485/2015
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1484/2015
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2016
1483/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1480/2015
Eduskunnan kanslian ohjesääntö
1476/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1475/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista vuosina 2016–2018
1474/2015
Oikeusministeriön asetus isyys- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista
1472/2015
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1471/2015
Valtioneuvoston päätös Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.