Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1469/2015
Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta
1468/2015
Valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta
1467/2015
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksien korvaamisesta
1466/2015
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä
1460/2015
Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista
1459/2015
Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta
1455/2015
Tuomioistuinmaksulaki
1446/2015
Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
1443/2015
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1442/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä
1441/2015
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1440/2015
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1439/2015
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen urheilu vuoden 2016 juhlarahoista
1435/2015
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2016
1434/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta
1432/2015
Valtioneuvoston asetus integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta
1431/2015
Verohallinnon päätös vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1430/2015
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä
1429/2015
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa
1428/2015
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.