Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1427/2015
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1426/2015
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1422/2015
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1421/2015
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2016 maksettavasta rintama-avustuksesta
1420/2015
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2016
1415/2015
Laki Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1412/2015
Laki kaupunkiraideliikenteestä
1411/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
1410/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
1409/2015
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2015 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2015, Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2015 sekä vuoden 2016 kiinteistöveron eräpäivistä
1404/2015
Tasavallan presidentin asetus julkisesta palveluvelvoitteesta lentoliikenteelle Maarianhaminan ja Tukholman alueen välillä
1393/2015
Laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
1385/2015
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
1384/2015
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta
1383/2015
Valtiovarainministeriön asetus Karl Fazer ja suomalaisuus - juhlarahasta
1382/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteiksi ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteiksi vuodelle 2016
1381/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteiksi vuodelle 2016
1380/2015
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016
1378/2015
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1377/2015
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.