Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1372/2015
Valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
1366/2015
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015
1365/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1362/2015
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015
1361/2015
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2015 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1360/2015
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta
1359/2015
Vuoden 2015 IV lisätalousarvio
1357/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1356/2015
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta
1355/2015
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2016
1354/2015
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1353/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1352/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
1351/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
1349/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaupallisista kalastajista
1346/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten ja päätösten kumoamisesta
1344/2015
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
1343/2015
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2016
1340/2015
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
1338/2015
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.