Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1295/2015
Laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1292/2015
Laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta
1290/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2016
1289/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2016
1287/2015
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä
1286/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä
1285/2015
Tasavallan presidentin asetus metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta ja tilittämisestä Ahvenanmaan maakunnassa annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta
1276/2015
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä
1275/2015
Valtioneuvoston asetus eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa
1270/2015
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
1269/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1268/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2015–2016
1267/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
1263/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1262/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektoria koskevan Benishangul-Gumuz alueen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1260/2015
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2014 verotuksen päättymisestä
1258/2015
Vuoden 2015 III lisätalousarvio
1257/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista
1254/2015
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
1253/2015
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2015/1755 Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.