Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1107/2015
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista
1104/2015
Valtiovarainministeriön asetus Akseli Gallen-Kallela -juhlarahasta
1102/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesivarainhoitohankkeen toisen vaiheen jatkamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1101/2015
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
1089/2015
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain kumoamisesta
1085/2015
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
1083/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015–2016
1081/2015
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista
1080/2015
Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1077/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uroshaahkan metsästyksen rajoittamisesta
1076/2015
Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
1075/2015
Valtiovarainministeriön asetus Tapio Wirkkala -juhlarahasta
1069/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa
873/2015
Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki
871/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
870/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
869/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016
868/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016
867/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016
866/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2015—2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.