Säädösmuutosten hakemisto: 2014

944/2014
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
942/2014
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
941/2014
Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta
938/2014
Laki yleisestä asumistuesta
936/2014
Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta
935/2014
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
934/2014
Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
932/2014
Ammattikorkeakoululaki
930/2014
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
929/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
917/2014
Laki sähköisen viestinnän palveluista
904/2014
Laki hyljetuotteiden kaupasta
903/2014
Laki sisäasioiden rahastoista
902/2014
Laki yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
880/2014
Laki voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
867/2014
Laki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista
866/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä ICES osa-alueilla 25–28
864/2014
Ilmailulaki
863/2014
Valtiovarainministeriön asetus väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista
859/2014
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.