Säädösmuutosten hakemisto: 2014

810/2014
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
806/2014
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
805/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta
804/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
803/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
802/2014
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista
801/2014
Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta
798/2014
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2013 verotuksen päättymisestä
797/2014
Valtiovarainministeriön asetus Emil Wikström -juhlarahasta
796/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista
795/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta
786/2014
Valtioneuvoston asetus loppuvuoden 2013 tulvavahinkojen korvaamisesta
782/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
781/2014
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
780/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
778/2014
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
777/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2014
771/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten eläinten suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä
768/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
762/2014
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.