Säädösmuutosten hakemisto: 2014

444/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK- katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta
441/2014
Valtioneuvoston asetus Saimaan luonnonsuojelualueista
440/2014
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
439/2014
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
437/2014
Laki Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
424/2014
Laki vesikulkuneuvorekisteristä
420/2014
Laki julkisesta notaarista
419/2014
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista
418/2014
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista
416/2014
Kirkon vaalijärjestys
413/2014
Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
409/2014
Laki Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
408/2014
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
405/2014
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
404/2014
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja III lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
401/2014
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
400/2014
Valtioneuvoston asetus tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
399/2014
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
396/2014
Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä
395/2014
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 varoista myönnettävästä teknisestä avusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.