Säädösmuutosten hakemisto: 2014

356/2014
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
355/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevosten jalostustoiminnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
354/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevista polveutumistodistuksista ja eräistä muista asiakirjoista.
353/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
352/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten ja risteytettyjen sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
351/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
350/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten nautojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
346/2014
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta
345/2014
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
343/2014
Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa
341/2014
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppa-sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
336/2014
Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
330/2014
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuosilta 2012—2013 suoritettavista korvauksista
329/2014
Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
328/2014
Valtioneuvoston asetus kaavoitusmittausasetuksen kumoamisesta
326/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
325/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
319/2014
Laki eläinjalostustoiminnasta
313/2014
Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
312/2014
Laki valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräystenvoimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.