Säädösmuutosten hakemisto: 2014

1425/2014
Laki FLEGT-lupajärjestelmästä
1423/2014
Laki uusjakojen tukemisesta
1419/2014
Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä
1397/2014
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015
1393/2014
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen
1392/2014
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
1391/2014
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1390/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2015
1389/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2015 suoritettavasta määrärahasta
1387/2014
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä
1384/2014
Valtioneuvoston asetus työturvallisuudesta kemikaaleja käytettäessä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1382/2014
Oikeusministeriön asetus ilmoituksesta kaupparekisteriin yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa
1378/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista
1377/2014
Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
1369/2014
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
1360/2014
Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista
1354/2014
Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle
1350/2014
Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista
1347/2014
Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
1328/2014
Laki tasa-arvovaltuutetusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.