Säädösmuutosten hakemisto: 2014

1327/2014
Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta
1326/2014
Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta
1325/2014
Yhdenvertaisuuslaki
1301/2014
Sosiaalihuoltolaki
1300/2014
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1299/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Sambian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea
1298/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Kenian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Kenian vesisektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea
1297/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea
1296/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea
1295/2014
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelmalle annettavaa Suomen tukea
1294/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2015 liikenneturvallisuusmaksusta
1293/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1289/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden tuista annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
1287/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
1286/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista
1285/2014
Valtiovarainministeriön asetus seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia
1284/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista
1282/2014
Valtion talousarvio vuodelle 2015
1281/2014
Valtioneuvoston asetus suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1279/2014
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2015 maksettavasta rintama-avustuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.