Säädösmuutosten hakemisto: 2014

1278/2014
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2015
1277/2014
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta
1276/2014
Valtioneuvoston asetus vuoden 2015 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
1274/2014
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1273/2014
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistettuun VI liitteeseen liittyvän vuoden 2008 typen oksidien teknisen säännöstön ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten sekä mainitun yleissopimuksen uudistettuun VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1270/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista
1267/2014
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
1266/2014
Valtioneuvoston asetus sotilasilma-aluksen merkitsemisestä
1265/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1264/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1260/2014
Laki Teijon kansallispuistosta
1255/2014
Verohallinnon päätös pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta annetun päätöksen kumoamisesta
1254/2014
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1252/2014
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1251/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 1352/2014Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
1250/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
1249/2014
Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa
1248/2014
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2014-2017
1247/2014
Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista
1246/2014
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.