Säädösmuutosten hakemisto: 2014

1245/2014
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta
1244/2014
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa
1242/2014
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1241/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
1240/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Me´canisme Palestino-Europee´n de Gestion et d’Aide Socio-e´conomique-mekanismin ohjelman Support to East Jerusalem Hospitals kautta Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1238/2014
Laki poronhoitajien sijaisavusta
1220/2014
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta
1213/2014
Laki yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta
1212/2014
Laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta
1210/2014
Laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta
1202/2014
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamisesta
1197/2014
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta
1196/2014
Laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1195/2014
Laki rahoitusvakausviranomaisesta
1194/2014
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta
1188/2014
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta
1175/2014
Valtioneuvoston asetus turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain ja konttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1174/2014
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
1170/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
1168/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.