Säädösmuutosten hakemisto: 2014

1140/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1136/2014
Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain kumoamisesta
1130/2014
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista
1129/2014
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
1121/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta
1120/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Newcastlen taudin vastustamisesta
1118/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan
1116/2014
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta
1115/2014
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä ratkaisemaan eräitä verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja hakemuksia
1113/2014
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
1093/2014
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta
1088/2014
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1085/2014
Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki
1079/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1078/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2015–2016
1076/2014
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Indonesian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1074/2014
Laki turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1063/2014
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016
1062/2014
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1061/2014
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.