Säädösmuutosten hakemisto: 2014

1060/2014
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2014 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2014, vuoden 2015 kiinteistöveron eräpäivistä sekä Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2014
1059/2014
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1058/2014
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1054/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
1053/2014
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
1041/2014
Laki kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1038/2014
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2015
1037/2014
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015
1036/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta
1035/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1034/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teeren metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2014–2015
1033/2014
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritustenvähimmäismäärästä
1031/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kuluttajatutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
1029/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta
1028/2014
Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1026/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1025/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus jalostukseen käytettävien eläinten jalostusarvon määrittämisestä
1024/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kantakirjan rakenteesta ja eläimen merkitsemisestä kantakirjaan
1023/2014
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015
1022/2014
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.