Säädösmuutosten hakemisto: 2014

1019/2014
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2015
1018/2014
Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1017/2014
Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1016/2014
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1015/2014
Valtioneuvoston asetus mittayksiköistä
1014/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 36 a §:n kumoamisesta
1013/2014
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan päättymisestä
1011/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista
1010/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi
1006/2014
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2014 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1002/2014
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain kumoamisesta
1001/2014
Laki kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1000/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden siirtokelpoisuuden osoittamista koskevien virallisten todistusten antamisesta
999/2014
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä Mekongin alueen energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
997/2014
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
995/2014
Laki Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
991/2014
Laki lästimaksusta annetun lain kumoamisesta
990/2014
Laki kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttaja-tutkimuskeskuksen lakkauttamisesta
989/2014
Laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:lle
987/2014
Laki turvatoimista valtioneuvostossa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.