Säädösmuutosten hakemisto: 2013

968/2013
Laki poronhoitajien sijaisavusta vuonna 2014
967/2013
Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä
960/2013
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta
958/2013
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä
957/2013
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta
954/2013
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
953/2013
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
952/2013
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2014
951/2013
Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 9 §:ssä säädetyn laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistamisesta
946/2013
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2014
944/2013
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, III, V, VI, VII ja XI-1 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2011 ESP-säännöstön voimaansaattamisesta
943/2013
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
942/2013
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
900/2013
Laki Maanmittauslaitoksesta
897/2013
Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta
889/2013
Laki Kansallisgalleriasta
878/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
876/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
875/2013
Valtioneuvoston asetus oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta
874/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.