Säädösmuutosten hakemisto: 2013

704/2013
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
703/2013
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen Venäjän federaation Suomen tasavallalle olevien velkasaatavien jäännöksen suoritusta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
699/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta
695/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2013
694/2013
Valtiovarainministeriön asetus kuntarakenneuudistukseen liittyvää selvitysaluetta koskevan ilmoituksen sisällöstä
693/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
692/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 260 voimaansaattamisesta
685/2013
Vuoden 2013 II lisätalousarvio
683/2013
Valtioneuvoston asetus eräiden leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen kieltämisestä
682/2013
Verohallinnon työjärjestys
681/2013
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
678/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
675/2013
Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain kumoamisesta
667/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013—2020
666/2013
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadžikistanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
664/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
662/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista
661/2013
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Belizen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
660/2013
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
658/2013
Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.