Säädösmuutosten hakemisto: 2013

534/2013
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista
533/2013
Laki Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta
532/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
530/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
529/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2013 metsänhoitomaksun perusteesta
528/2013
Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä
527/2013
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä
526/2013
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä
523/2013
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta
522/2013
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta
521/2013
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
518/2013
Valtioneuvoston asetus Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
497/2013
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
494/2013
Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta
492/2013
Laki kosmeettisista valmisteista
490/2013
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista
488/2013
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamisesta
473/2013
Vuoden 2013 lisätalousarvio
472/2013
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
470/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.