Säädösmuutosten hakemisto: 2013

49/2013
Laki kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
30/2013
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista
29/2013
Laki lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
28/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella 2013—2020
27/2013
Valtioneuvoston asetus kliinisten ravintovalmisteiden kustannusten korvaamisesta
26/2013
Valtioneuvoston asetus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
25/2013
Valtioneuvoston asetus vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkehoidon kustannusten korvaamisesta
24/2013
Valtiovarainministeriön asetus F.E. Sillanpää -juhlarahasta
23/2013
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista
22/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013
21/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
20/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
19/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta
18/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
17/2013
Valtioneuvoston asetus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
15/2013
Valtioneuvoston asetus elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
14/2013
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen määräyksen 2.1.3 kumoamisesta
13/2013
Valtioneuvoston asetus rautateiden liikenneturvallisuuskoulutusta antavia oppilaitoksia koskevista vaatimuksista sekä eräistä kelpoisuuksista ja luetteloinneista
12/2013
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilta vaadittavasta kielitaidosta
11/2013
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.