Säädösmuutosten hakemisto: 2013

469/2013
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
465/2013
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta
463/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
462/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
461/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puutavaran mittauksen mittausmenetelmäryhmien ja mittausmenetelmien tarkemmasta sisällöstä sekä mittauslaitteiden käytöstä
460/2013
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista
457/2013
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta
453/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta
452/2013
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
448/2013
Laki Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
441/2013
Eläintautilaki
423/2013
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista
422/2013
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta
421/2013
Osuuskuntalaki
419/2013
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
418/2013
Sisäasiainministeriön päätös poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista
417/2013
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta
415/2013
Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten toimialueista
414/2013
Laki puutavaran mittauksesta
413/2013
Valtioneuvoston asetus laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.