Säädösmuutosten hakemisto: 2013

412/2013
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
411/2013
Verohallinnon työjärjestys
409/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
406/2013
Valtioneuvoston asetus kirjastoista
405/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
402/2013
Valtiovarainministeriön asetus Monikulttuurisuus -juhlarahasta
401/2013
Laki Koloveden kansallispuistosta
393/2013
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä
388/2013
Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
387/2013
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
386/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella
385/2013
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
384/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
383/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
378/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
376/2013
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
373/2013
Valtioneuvoston asetus passeista
372/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikelisäaineista annettujen säädösten kumoamisesta
370/2013
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
367/2013
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.