Säädösmuutosten hakemisto: 2013

360/2013
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
359/2013
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
358/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten kuivausrumpujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
355/2013
Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
354/2013
Laki laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
353/2013
Valtiovarainministeriön asetus Pohjolan luonto -juhlarahoista
351/2013
Laki veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
350/2013
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
349/2013
Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä
345/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvonnassa käytettävän näyttömääräyksen sisällöstä
343/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2013
341/2013
Valtioneuvoston asetus sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
340/2013
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
339/2013
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
338/2013
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä
337/2013
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä
333/2013
Valtioneuvoston asetus suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
331/2013
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista
325/2013
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi
324/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta tehdyn päätöksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.