Säädösmuutosten hakemisto: 2013

319/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
318/2013
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista
317/2013
Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla
314/2013
Valtioneuvoston asetus koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista
313/2013
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
311/2013
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vientiä koskevan lupaharkinnan yleisistä edellytyksistä
309/2013
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista
294/2013
Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta
293/2013
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta
292/2013
Valtioneuvoston asetus turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
291/2013
Valtioneuvoston asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d´Aide Socio-economique (PEGASE) -mekanismin ohjelman `Supporting Palestinian Public Administration and Services´ kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
278/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 25—28
275/2013
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
273/2013
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
269/2013
Valtioneuvoston asetus Kazakstanin diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
268/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
267/2013
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
266/2013
Laki pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
247/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
242/2013
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.