Säädösmuutosten hakemisto: 2013

193/2013
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle
192/2013
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta
190/2013
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
185/2013
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
184/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
181/2013
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
179/2013
Valtiovarainministeriön asetus Sophie Mannerheim -juhlarahasta
178/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2013 maksettavan korvauksen perusteista
176/2013
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
171/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
170/2013
Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä
169/2013
Verohallinnon päätös pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
166/2013
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
163/2013
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta
162/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012—2013
161/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
160/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
159/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta
154/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
151/2013
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.