Säädösmuutosten hakemisto: 2013

150/2013
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevaan vuoden 2006 yleissopimukseen liittyvien säännösten voimaantulosta
148/2013
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Liberian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
147/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä
146/2013
Valtioneuvoston asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
145/2013
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
144/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sotilasajoneuvoasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
143/2013
Valtioneuvoston asetus nimetylle katsastajalle ja aluksenmittaajalle sekä nimetylle tarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruudesta
141/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta
140/2013
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
114/2013
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta
113/2013
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
100/2013
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
99/2013
Laki markkinaoikeudesta
97/2013
Verohallinnon työjärjestys
96/2013
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta
94/2013
Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta
93/2013
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
92/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta
91/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hampunsiementen maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
90/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.