Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1577/2011
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1576/2011
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
1572/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013
1571/2011
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta
1567/2011
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä
1566/2011
Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta
1563/2011
Laki kasvinsuojeluaineista
1560/2011
Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista
1554/2011
Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta
1552/2011
Valmiuslaki
1551/2011
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1547/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1546/2011
Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1543/2011
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1542/2011
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2012
1541/2011
Verohallinnon työjärjestys
1540/2011
Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1539/2011
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
1538/2011
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012
1537/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.