Säädösmuutosten hakemisto: 2010

996/2010
Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamisessa
994/2010
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2010 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
989/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
988/2010
Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista
984/2010
Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahastolle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
980/2010
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa
977/2010
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
974/2010
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 667/2010 tietyistä Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä
973/2010
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 961/2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
972/2010
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
969/2010
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2011
968/2010
Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen kumoamisesta
963/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
960/2010
Valtioneuvoston asetus jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
959/2010
Valtioneuvoston asetus eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain voimaantulosta ja eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
958/2010
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
957/2010
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuen tarveharkinnassa sovellettavien euromäärien tarkistamisesta
956/2010
Tasavallan presidentin asetus alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
953/2010
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä
949/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.