Säädösmuutosten hakemisto: 2010

797/2010
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
793/2010
Verohallinnon päätös vuoden 2010 kiinteistöverotuksen päättymisestä
791/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista
790/2010
Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista
789/2010
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista
784/2010
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle
783/2010
Tasavallan presidentin asetus Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
779/2010
Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
778/2010
Valtiovarainministeriön asetus holhousasioiden rekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä
756/2010
Laki rikesakkorikkomuksista
754/2010
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä
747/2010
Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä
742/2010
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta
740/2010
Ympäristöministeriön työjärjestys
739/2010
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
735/2010
Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
734/2010
Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan kanssa kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
729/2010
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
727/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
726/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.