Säädösmuutosten hakemisto: 2010

73/2010
Valtiovarainministeriön asetus Eero Saarinen ja arkkitehtuuri -juhlarahasta
72/2010
Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
69/2010
Laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
68/2010
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
67/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2010
66/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
65/2010
Sisäasiainministeriön asetus Turvapaikanhakijoiden toimeentulotuen perusosan jakamisesta hyödykkeisiin ja rahana annettavaan osaan sekä vastaanoton majoituksesta ja palveluista perittävistä maksuista
64/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien hakemisesta ja myöntämisestä
63/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta, todentamisesta sekä todentajien hyväksymismenettelystä
61/2010
Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
59/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
55/2010
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
54/2010
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
53/2010
Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista
50/2010
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
49/2010
Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
48/2010
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Micanisme Palestino Europien de Gestion et d Aide Socio-iconomique (PEGASE) -mekanismin ohjelman Supporting Palestinian Public Administration and Services kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
44/2010
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010
42/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
41/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.