Säädösmuutosten hakemisto: 2010

591/2010
Valtioneuvoston asetus tarhattavien biisonien suojelusta
590/2010
Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suojelusta
589/2010
Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta
588/2010
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta
587/2010
Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta
586/2010
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
585/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2010 metsänhoitomaksun perusteesta
583/2010
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
577/2010
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta
576/2010
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvasta ja virkamerkistä
575/2010
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen kaksikielisistä osastoista
574/2010
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta
563/2010
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä
562/2010
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta
561/2010
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
560/2010
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
558/2010
Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
557/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
556/2010
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
555/2010
Valtioneuvoston päätös Kuhmalahden kunnan liittämisestä Kangasalan kuntaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.