Säädösmuutosten hakemisto: 2010

215/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
214/2010
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen raha 150 vuotta -juhlarahasta
213/2010
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
210/2010
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
209/2010
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2010
208/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden interventiorahastosta maksettavista menoista
207/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
206/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin käytöstä märehtijöiden rehuna annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
205/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain mukaan järjestettävien lomituspalvelujen määrästä vuonna 2010
204/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
203/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
201/2010
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta
199/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
190/2010
Tasavallan presidentin asetus eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
189/2010
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin kartoitushankkeesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
188/2010
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
187/2010
Laki CE-merkintärikkomuksesta
186/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2010 haussa ohjelmakaudelta 2000- 2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta
182/2010
Valmisteverotuslaki
178/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koe-eläintoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.