Säädösmuutosten hakemisto: 2010

142/2010
Ympäristöministeriön asetus valtion tukemaa asuntorakentamista koskevista määräyksistä ja ohjeista annetun ympäristöministeriön päätöksen kumoamisesta
138/2010
Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä
133/2010
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta
132/2010
Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten
131/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 25-32
129/2010
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2010
128/2010
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä
126/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2010 maksettavan korvauksen perusteista
125/2010
Opetusministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
124/2010
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisesta maistraatista eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa asioissa
123/2010
Valtiovarainministeriön asetus väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista
122/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
121/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista
118/2010
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta
117/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
111/2010
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2010
109/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
108/2010
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
107/2010
Tasavallan presidentin asetus korkeampaan koulutukseen pääsystä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
106/2010
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.