Säädösmuutosten hakemisto: 2010

1372/2010
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä
1358/2010
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta
1326/2010
Terveydenhuoltolaki
1316/2010
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta
1313/2010
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011
1310/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajille järjestettävän sijaisavun enimmäismääristä vuonna 2011
1309/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2011
1308/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttö- ja taimikon perustamisilmoituksesta
1307/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
1306/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1303/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
1302/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
1301/2010
Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille
1300/2010
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta
1299/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1298/2010
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2011 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1297/2010
Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja rekisterimerkinnän tekemiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1296/2010
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1295/2010
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1294/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.