Säädösmuutosten hakemisto: 2010

1218/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1217/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
1216/2010
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1214/2010
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1212/2010
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista
1211/2010
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista
1210/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1209/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1207/2010
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä
1206/2010
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista
1204/2010
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuosilta 2007-2009 suoritettavista korvauksista
1198/2010
Oikeusministeriön asetus viittausmerkinnöistä Suomen säädöskokoelmassa
1196/2010
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2011
1194/2010
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1188/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2011
1187/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011
1186/2010
Valtion talousarvio vuodelle 2011
1185/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1183/2010
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1181/2010
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.