Säädösmuutosten hakemisto: 2010

1121/2010
Sisäasianministeriön asetus vartijan voimankäyttökoulutuksesta ja voimankäyttökouluttajan koulutuksesta
1119/2010
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen lainanoton rajoista ja ehdoista
1114/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1113/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1110/2010
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa
1109/2010
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen
1108/2010
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1102/2010
Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1100/2010
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY- tyyppihyväksynnästä
1098/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1097/2010
Laki veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1091/2010
Laki eduskuntaryhmien tuesta
1089/2010
Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta
1088/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
1085/2010
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1084/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
1083/2010
Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1081/2010
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain kumoamisesta
1077/2010
Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta
1076/2010
Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.