Säädösmuutosten hakemisto: 2007

1475/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1473/2007
Opetusministeriön asetus kelpoisuuskokeeseen liittyvistä maksuista
1472/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta
1471/2007
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1470/2007
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
1469/2007
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
1467/2007
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1466/2007
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
1463/2007
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta
1462/2007
Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen matkakorvauksista ja maksuttomien lomamatkojen lukumääristä
1461/2007
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta
1446/2007
Siviilipalveluslaki
1445/2007
Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1444/2007
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
1443/2007
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta
1438/2007
Asevelvollisuuslaki
1434/2007
Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista
1433/2007
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä
1432/2007
Valtion talousarvio vuodelle 2008
1414/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien hakuajan päättymisestä (Saamenkielinen käännös)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.