Säädösmuutosten hakemisto: 2007

1347/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista
1346/2007
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1344/2007
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1340/2007
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1336/2007
Valtioneuvoston asetus eräiden valtion lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi
1332/2007
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1331/2007
Valtioneuvoston päätös Pylkönmäen kunnan liittämisestä Saarijärven kaupunkiin
1325/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1324/2007
Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
1323/2007
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
1322/2007
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä
1321/2007
Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta
1319/2007
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista
1313/2007
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
1310/2007
Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1309/2007
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1308/2007
Valtioneuvoston päätös Kurun kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin
1307/2007
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta
1304/2007
Laki Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1303/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.