Säädösmuutosten hakemisto: 2007

1302/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
1301/2007
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista
1300/2007
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista
1299/2007
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista
1298/2007
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
1291/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1290/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1289/2007
Valtiovarainministeriön asetus verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1288/2007
Valtioneuvoston asetus tuloverolain 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1284/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
1278/2007
Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta
1277/2007
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta
1276/2007
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1275/2007
Verohallituksen päätös vuonna 2008 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1274/2007
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1273/2007
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1272/2007
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1271/2007
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1270/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
1266/2007
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.