Säädösmuutosten hakemisto: 2006

591/2006
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
585/2006
Verohallituksen päätös Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
584/2006
Valtiovarainministeriön asetus Suomen EU-puheenjohtajuuden juhlarahoista
577/2006
Työministeriön työjärjestys
576/2006
Korkeimman oikeuden työjärjestys
575/2006
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
574/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
567/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
566/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
565/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
564/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Haapajärven ja Nivalan kaupunkien välillä
563/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
562/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä
560/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Luodon kunnan ja Pietarsaaren kaupungin välillä
559/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin välillä
555/2006
Rautatielaki
554/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
553/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä
551/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
549/2006
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.