Säädösmuutosten hakemisto: 2006

147/2006
Valtioneuvoston asetus eräistä tuomiopiirijärjestelyistä
145/2006
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta
143/2006
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
142/2006
Tasavallan presidentin asetus patenttilakisopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
141/2006
Valtioneuvoston asetus pesuaineasetuksen kumoamisesta
140/2006
Valtioneuvoston asetus pesu- ja puhdistusaineiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
139/2006
Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
135/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta varmennetusta lisäys- ja taimiaineistosta
134/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista
132/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
131/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
130/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
128/2006
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta- avustuksista
122/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
121/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2006 ja 2007
118/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta
115/2006
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta
114/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2006
113/2006
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
111/2006
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.