Säädösmuutosten hakemisto: 2006

1423/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista
1422/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
1418/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
1414/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
1413/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen muuntamisesta vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeelle siirtymisikää
1412/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista
1411/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1410/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1409/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1408/2006
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta
1407/2006
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
1406/2006
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
1405/2006
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
1404/2006
Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä
1401/2006
Rakennerahastolaki
1399/2006
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä
1398/2006
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista
1396/2006
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1395/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
1394/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin perussäännön muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.