Säädösmuutosten hakemisto: 2006

1393/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1392/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poro- ja luontaiselinkeinotalouden aloitustuen hakuajan päättymisestä (Saamenkielinen käännös)
1391/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
1390/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1389/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2007 suoritettavasta määrärahasta
1388/2006
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
1387/2006
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1386/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1385/2006
Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista
1384/2006
Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta
1382/2006
Valtioneuvoston asetus Meikon luonnonsuojelualueesta
1381/2006
Valtioneuvoston asetus Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta
1379/2006
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1378/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli 2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton perävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaventamisesta
1377/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1374/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1372/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvahinkolain 10 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1370/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain 18 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1368/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 60 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1366/2006
Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.